Universiteit van Tilburg
 
Start

Contact en CV

Onderzoek
Onderwijs
Publicaties
Universiteit van Tilburg
Netwerk en lidmaatschappen
Religie en natuur
Hindoes in diaspora
Overige activiteiten

Albertina (Tineke) Nugteren is Indologe en als religiewetenschapper verbonden aan de Universiteit van Tilburg.

Haar specialisatie betreft Indiase religies, zowel in hun historische vormen als in allerlei hedendaagse variaties.

 

In haar onderwijs richt ze zich op de vele manieren waarop religie wetenschappelijk bestudeerd wordt, en op de diversiteit die zich zowel binnen religies voordoet – intrareligieuze diversiteit – als tussen religies onderling – interreligieuze diversiteit.

 

In haar onderzoek, waarin altijd een zekere nadruk ligt op rituele studies, houdt ze zich op dit moment bezig met twee gebieden: de relaties tussen religie en natuur, en de veranderingsprocessen binnen het hindoeïsme in diaspora.

 

Verder is ze betrokken bij de coördinatie, ondersteuning en kwaliteitsverbetering van het onderwijs op departementaal en facultair niveau. Meer …

Contactgegevens

dr. A. Nugteren
Universitair Hoofddocent
Religie & Ritueel,
Departement Cultuurstudies,
Faculteit Geesteswetenschappen,
Universiteit van Tilburg
Postbus 90153
5000 LE Tilburg

Bezoekadres
Dante gebouw
Kamer D-254
Warandelaan 2
5037 AB Tilburg

Telefoon, mail en web
(013) 466 2591
bgg: (013) 466 3563

 

a.nugteren@uvt.nl of

a.nugteren@tilburguniversity.edu

 

www.uvt.nl of

www.tilburguniversity.edu