Start
Contact en CV
Onderzoek
Onderwijs
Publicaties
Universiteit van Tilburg
Netwerk en lidmaatschappen
Religie en natuur
Hindoes in diaspora
Overige activiteiten

Klik op de afbeelding om informatie over de betreffende publicatie te zien.

Een sterke stroom

Een sterke stroom. Een novelle over het oude India (Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1993), 108 pp.

 

Een boek over stilte, en over taal. Twee mensen zijn op zoek naar vervulling. In elkaar vinden ze die – slechts tijdelijk – en daarna lopen de lijnen weer uiteen. En in hun beider leven stroomt de rivier.

 

Deze novelle gaat over de verzwegen geschiedenis van een vrouw die meer dan vijfentwintighonderd jaar geleden in India leefde. Maitreyī heette de vrouw. Ze leefde nog voordat de Boeddha op aarde verbleef. En lang wist de wereld niets meer van haar dan dat ze de vrouw van een groot man was geweest, Yajñavalkya.

 

Ze leefde in een tijd waarin vragen werden gesteld, en was verbonden met een man die tot antwoorden was gekomen. Maar zij was een vrouw. Voor haar was alles anders.
Het verging haar zoals zovele Indiase vrouwen: eerst was ze niet meer dan de dochter van haar vader, in het huwelijk ontleende ze haar naam en waardigheid aan haar man, en daarna was ze de moeder van haar zoon.

 

Haar eigen verhaal is niet te vinden in de kronieken; slechts twee zinnen zijn aan haar gewijd in de Brhadāranyaka Upanishad: “Yajñavalkya nu had twee vrouwen, Maitreyī en Katyāyanī. Van deze twee was Maitreyī vertrouwd met de heilige kennis; Katyāyanī daarentegen wist slechts wat vrouwen plegen te weten.”

 

Albertina Nugteren verbeeldt het leven van de vrouw Maitreyī in deze novelle.

   
Belief, Bounty and Beauty Hindoeïsme. Heden en verleden God as an alternative Rituals around the bodhi-tree Liefdesspel en rebellie From Cosmos to Commodity Home is Where the Mūrtis Are Rituelen na rampen